Bezbednost i zdravlje na radu

Za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Institut za preventivu poseduje odgovarajuće licence resornog ministarstva.

U okviru poslova iz domena bezbednosti i zdravlja na radu nudimo Vam mogućnost izrade procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini sa multidisciplinarnim timom stručnjaka uključujući i specijalistu medicine rada.

Oblast bezbednosti i zdravlja pokrivena je delatnošću koja obuhvata preglede i proveru primenjenih mera bezbednosti na opremi za rad. Možemo Vam ponuditi usluge pregleda i ispitivanja svih vrsta elektro i gromobranskih instalacija, pregleda trafostanica, razvodnih postrojenja, pregleda instalacije u "Ex" izvedbi i dr. Merenje otpora uzemljivača, merenje specifičnog otpora tla, merenje otpora izolacije provodnika i kablova, ispitivanje ekvipotencijalizacije, provera efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira, merenje napona dodira i koraka, merenje napona probijanja izolacije cevovoda i metalnih rezervoara, ispitivanje provodnosti podova, ispitivanje izolacionog ulja i merenje statičkog elektriciteta. Ispitivanje visokonaponskih zaštitnih sredstava, kao i izolacionih prostirki u trafostanicama i razvodnim postrojenjima, takođe su deo delatnosti našeg preduzeća. Institut raspolaže infracrvenom kamerom, koja se može koristiti u postupku pregleda električnih instalacija, procesne opreme i slično, u svrhu pronalaženja kritičnih "vrućih" tačaka. Posedujemo i uređaj za pronalaženje skrivenih metalnih struktura, ultrazvučni instrument za merenje debljine struktura, brojne uređaje za mehanička ispitivanja bez razaranja, ispitivanje tvrdoće i sl.

Naše preduzeće vrši ispitivanje uslova radne okoline, j. ispitivanje mikroklime, osvetljenosti, fizičkih štetnosti (buke, vibracija, štetnih zračenja) i hemijskih štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini.

Institut za preventivu vrši teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad.

Ističemo da posedujemo najsavremeniju opremu za vršenje pregleda, provere i ispitivanja kako u domenu opreme za rad, tako i u oblasti ispitivanja uslova radne okoline. Navodimo prednosti prenosivih sofisticiranih uređaja kakav je npr. gasni-hromatograf Voyager, koji nam omogućuje vršenje kvalitativnih i kvantitativnih analiza prisutnih hemijskih štetnosti na licu mesta, što je naročito značajno pri eventualnim akcidentnim situacijama.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573