Institut za preventivu je imenovano telo za ocenu usaglašenosti od strane Ministarstva privrede u skladu sa „Pravilnikom o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ("Službeni glasnik RS", br. 10/17 i 21/20) pod brojem И-044.

Sertifikaciono telo Instituta za preventivu vrši ocenu usaglašenosti proizvoda sa referentnim propisima poštujući zahteve za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda odnosno SRPS ISO/IEC 17065, što je i potvrđeno Sertifikatom o akreditacji broj 04-010 Akreditacionog tela Srbije.

Obim akreditacije:

Protiveksplozivno zaštićeni uređaji namenjeni za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere mogu biti izvedeni u sledećim sistemima zaštite:

  • Nepropaljivo kućište “Exd”
  • Povećana bezbednost “Exe”
  • Svojstvena bezbednost “Exi”
  • Punjenje čvrstim materijalima“Exm”
  • Nadpritisak “Exp”
  • Vrstom zaštite “n” “Exn”
  • Naročita vrsta zaštite “Exs”
  • Zaštita opreme pomoću punjenja prahom „q” „Exq“
  • Zaštita opreme potapanjem u ulje „o” „Exo“

Reorganizacijom delatnosti Instituta za standardizaciju Srbije došlo je do prenošenja nadležnosti za ovlašćivanje radionica za popravku i remont uređaja namenjenih za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, sa Instituta za standardizaciju na akreditovana srpska sertifikaciona tela, tako da poslove ovlašćivanja Ex radionica od 19.03.2009. godine vrši i naš Institut.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573