Facebook page

Dokumenti za download:
    Uvod u Webinar
    Transkript uvoda u Webinar

Bezbednost i zdravlje na radu

Za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Institut za preventivu poseduje odgovarajuće licence resornog ministarstva.

U okviru poslova iz domena bezbednosti i zdravlja na radu nudimo Vam mogućnost izrade procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini sa multidisciplinarnim timom stručnjaka uključujući i specijalistu medicine rada.

Oblast bezbednosti i zdravlja pokrivena je delatnošću koja obuhvata preglede i proveru primenjenih mera bezbednosti na opremi za rad. Možemo Vam ponuditi usluge pregleda i ispitivanja svih vrsta elektro i gromobranskih instalacija, pregleda trafostanica, razvodnih postrojenja, pregleda instalacije u "Ex" izvedbi i dr. Merenje otpora uzemljivača, merenje specifičnog otpora tla, merenje otpora izolacije provodnika i kablova, ispitivanje ekvipotencijalizacije, provera efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira, merenje napona dodira i koraka, merenje napona probijanja izolacije cevovoda i metalnih rezervoara, ispitivanje provodnosti podova, ispitivanje izolacionog ulja i merenje statičkog elektriciteta. Ispitivanje visokonaponskih zaštitnih sredstava, kao i izolacionih prostirki u trafostanicama i razvodnim postrojenjima, takođe su deo delatnosti našeg preduzeća. Institut raspolaže infracrvenom kamerom, koja se može koristiti u postupku pregleda električnih instalacija, procesne opreme i slično, u svrhu pronalaženja kritičnih "vrućih" tačaka. Posedujemo i uređaj za pronalaženje skrivenih metalnih struktura, ultrazvučni instrument za merenje debljine struktura, brojne uređaje za mehanička ispitivanja bez razaranja, ispitivanje tvrdoće i sl.

Naše preduzeće vrši ispitivanje uslova radne okoline, j. ispitivanje mikroklime, osvetljenosti, fizičkih štetnosti (buke, vibracija, štetnih zračenja) i hemijskih štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini.

Institut za preventivu vrši teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad.

Ističemo da posedujemo najsavremeniju opremu za vršenje pregleda, provere i ispitivanja kako u domenu opreme za rad, tako i u oblasti ispitivanja uslova radne okoline. Navodimo prednosti prenosivih sofisticiranih uređaja kakav je npr. gasni-hromatograf Voyager, koji nam omogućuje vršenje kvalitativnih i kvantitativnih analiza prisutnih hemijskih štetnosti na licu mesta, što je naročito značajno pri eventualnim akcidentnim situacijama.


Obaveze poslodavca da donesu plan primene mera za sprečavanje širenja epidemije zarazne bolesti

Na osnovu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Službeni glasnik RS", br. 94/2020 od 3.7.2020.) poslodavci su u obavezi da donesu Plan mera za sprečavanje širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo Akta o preceni rizika na radnom mestu, počev od 10. avgusta 2020. godine. Institut za preventivu Vam može ponuditi uslugu izrade pomenutog plana pod veoma povoljnim uslovima.


Serijal Webnara iz oblasti BZR

Posmatrajući ponude i sadržaje webinara koji se trenutno nude u Srbiji, shvatili smo da se teme uglavnom ponavljaju i da se baziraju na zakonima i propisima, pa smo želeli da ponudimo nešto novo, drugačije, nešto što je više vezano za praktične stvari u obavljanju poslova lica za bezbednost i organizovanju poslova bezbednosti zdravlja na radu u kompanijama.

Namera nam je da organizujemo seriju webinara sa tematikom iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

  1. Prvi, uvodni webinar sa temom - ZAŠTO SE LJUDI POVREĐUJU, IAKO SMO PREDUZELI SVE MERE BZR? organizovan je u petak 16.10.2020. Uvodni webinar je bio besplatan. Ovde mozete skinuti Powerpoint prezentaciju i transkript uvodnog webinara

  2. Drugi uvodni Webinar koji organizujemo ima radni naslov – ISTRAŽIVANJE INCIDENATA. Glavni uzroci povreda na radu, šta je incident, šta je akcident, alati za istraživanje akcidenata… Termin održavanja Webinara – utorak 15.12.2020. sa početkom u 17 h. PRIJAVA NA WEBINAR: Nakon izvršenog prijavljivanja preko ovog formulara , dobićete link za Webinar neposredno pred početak webinara.

    KOTIZACIJA: Drugi uvodni Webinar je BESPLATAN.

PREDAVAČ: Zoran Božinović, menadžer bezbednosti i zdravlja na radu u kompaniji Wacker Neuson iz Kragujevca. Bezbednošću i zdravljem na radu se bavi skoro 20 godina i većinu vremena je proveo u proizvodnim kompanijama.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573