Facebook page

9 Međunarodna Ex TRIBINA

U organizaciji Instituta za preventivu, u periodu od 1. do. 2. juna 2017. godine, održana je 9. Međunarodna Ex tribina u Hotelu „Norcev“ na Fruškoj gori, kojoj je prisustvovalo 120 učesnika iz Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Nemačke, Češke i Rusije.

Programski savet je izabrao 19 radova koji su zadovoljili kriterijume da budu objavljeni u Zborniku i prezentovani na tribini, a koji svojom tematikom pokrivaju široku oblast, od rudarstva preko prehrambene i farmaceutske industrije do petrohemije.

Ovo je lista održanih prezentacija:


R.b. Autor / prezenter
Naziv rada / prezentacije
Link prezentacije
01. dr Julije Cinkler Označavanje opreme u protiveksplozionoj zaštiti Powerpoint prezentacija
02. Nikola Stojančević Atex sistemi odprašivanja, sistemi detekcije i gašenja varnica, manipulacije materijalom Powerpoint prezentacija
03. Rafo Jozić, dr Snežana Mićević Eksplozivne atmosfere u industriji i rudarstvu edukacija, regulativa i institucije kao uslovi za prevenciju Powerpoint prezentacija
04. mr Jusuf Delić, Rafo Jozić O nekim propustima u protiveksplozivnoj zaštiti, prijedlozima za povećanje sigurnosti u industriji i rudarstvu BiH Powerpoint prezentacija
05. Damir Malkočević, Jelena Marković Opasnost od statičkog elektriciteta kod upotrebe plastičnih rezervoara za zapaljive tečnosti (RIBC) Powerpoint prezentacija
06. Robert Poljak Upravljanje rizikom tokom projektovanja postrojenja u petrohemijskoj industriji. Prihvatljiv rizik Powerpoint prezentacija
07. Dr Martin Volmajer Uloga poslodavca kod pripreme dokumenata o zaštiti od eksplozije (Šta sve može poći po zlu?) Powerpoint prezentacija
08. Spasoje Erić Određivanje minimalne temperature paljenja sloja prašine zadate debljine nataložene na vruću površinu – iskustva stečena gradnjom ispitnog uređaja i prijedlozi za korišćenje normirane metode i opreme Powerpoint prezentacija
09. Marjan Kreslin Dokumentacija održavanja, dobra praksa, izvođači radova, periodi pregleda Ex opreme Powerpoint prezentacija
10. Stipo Đerek, izlagao rad Damira Korunića (Ex-Agencija Republike Hrvatske) Prijelaz s direktive 94/9/EC na 2014/34/EU Powerpoint prezentacija
11. Dr sc. Ivica Gavranić Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravaka u Ex prostorima Powerpoint prezentacija
12. Mario Mačković Dizelski motori u zonama opasnosti Powerpoint prezentacija
13. Anton Kotnik i Teodor Šlehta Sigurnosni tehnološki informacioni sistem u premogovniku Velenje (Republika Slovenija) Powerpoint prezentacija
14. Dr Martin Volmajer Protiveksplozivna zaštita u prehrambenoj industriji (Dokument o zaštiti od eksplozije i mere protiveksplozivne zaštite na primeru pogona za sušenje, skladištenje i preradu žitarica) Powerpoint prezentacija
15. Frosina Sejzova Procena rizika od eksplozije i mere za njeno sprečavanje prilikom doziranja i transfera zapaljivih praškastih sirovina u zapaljivim rastvaračima u tehnološko proizvodnim procesima u farmaceutskoj industriji Powerpoint prezentacija
16. Dr Mevludin Delalić, Bora Radojčić Kako procijeniti i preventirati opasnosti od eksplozije prašine na objektima za preradu uglja u Federaciji BiH Powerpoint prezentacija
17. Sretko Kovačević Procedura za popravku uređaja u Ex zaštiti Powerpoint prezentacija
18. Miroslav Gojić Procena ugroženosti metodom indeksa požara i eksplozije (F&EI)-DOW indeks Powerpoint prezentacija
19. Mr Radovan Jovanov Mehanički generisana varnica uzrok eksplozije silo ćelije Powerpoint prezentacija


INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573