Facebook page

Katodna zaštita

Delatnost Instituta u ovoj oblasti je projektovanje, izvođenje i održavanje sistema katodne zaštite, kao i pružanje konsultantskih usluga u vezi korozije, procene stanja i mogućnosti korozije na metalnim konstrukcijama u zemlji i u vodi.

Korozija metala u dodiru sa elektrolitom može da prouzrokuje velike materijalne štete. To se naročito odnosi na metalne konstrukcije u koje se ulažu velika materijalna sredstva, a predviđen vek trajanja im je veoma dug. Pri tome su najugroženije metalne strukture koje se nalaze u zemljištu i vodi. One se najefikasnije i najekonomičnije štite katodnom zaštitom pošto su troškovi njenog projektovanja, postavljanja i održavanja mali u odnosu na štete koje mogu nastati usled korozije.

Perforacija cevovoda za transport gasa ili nafte, nastala usled korozije, može da izazove neprocenjive štete. Bez obzira na velika poboljšanja kvaliteta izolacionih materijala i drugih sredstava takozvane pasivne zaštite od korozije, katodna zaštita predstavlja najefikasniji način sprečavanja i ublažavanja nepovoljnog delovanja korozije metala u zemljištu i vodi. Primena ove takozvane aktivne zaštite od korozije, pokazala se opravdana i pouzdana čak i kod struktura koje su se nalazile duže vremena u dodiru sa tlom bez ikakve zaštite od korozije i na kojima je došlo do perforacije.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573