Facebook page

Akreditovana laboratorija

Poseban deo našeg preduzeća čine dve akreditovane laboratorije i to:

 • Laboratorija za ispitivanje elektro opreme i uređaja u "Ex" izvedbi – "Ex" laboratorija, sa sedištem u Novom Sadu (Akreditacioni br. 01-069)

 • Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine, sa sedištem u Nišu (Akreditacioni br. 01-453)

Obe laboratorije poseduju akreditaciju od Akreditacionog tela Srbije, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Ex laboratorija vrši sledeća ispitivanja:

 • ispitivanja bezbednosti uređaja i opreme namenjenih za upotrebu u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama,
 • električna ispitivanja zaštitnih sredstava, antistatik podova, izolacionih materijala i izolacionih tečnosti,
 • ispitivanje stepena zaštite električne opreme ostvaren pomoću zaštitnih kućišta (IP kod) i stepena zaštite električne opreme od spoljašnjih mehaničkih udara (IK kod).
 • akustička ispitivanja, ispitivanja buke u životnoj sredini

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine, vrši sledeća ispitivanja:

 • fizička i hemijska ispitivanja vazduha (otpadni gas, ambijentalni vazduh),
 • fizička ispitivanja vazduha radne sredine i osvetljenost,
 • akustička ispitivanja, ispitivanja buke u radnoj i životnoj sredini,
 • fizička i hemijska ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne
 • fizička i hemijska ispitivanja zemljišta, sedimeta i mulja
 • uzorkovanje voda (površinske, podzemne i otpadne vode) i zemljišta


INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573