Facebook page

Akreditovano kontrolno telo

Poslovanje Kontrolnog tela sastoji se u pružanju usluga kontrolisanja usaglašenosti u oblasti zaštite od požara i eksplozije i obuhvata kontrolisanje:

  • Instalacija hidrantske mreže
  • Mobilnih uređaja za gašenje požara
  • Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje požara
  • Instalacija i uređaja za gašenje požara
  • Instalacija i uređaja za detekciju eksplozvnih i zapaljivih gasova
  • Instalacija za odvođenje dima i toplote
  • Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije (Ex uređaja)


INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573