Facebook page

Mobilna laboratorija za merenja emisije zagađujućih materija u vazduh

Prateći ubrzani razvoj i shvatajući značaj koji oblast zaštite životne sredine ima, Institut za preventivu je dobar deo svog potencijala usmerio ka ovoj oblasti, snabdevši se savremenom i visokosofisticiranom opremom, kao i neprekidno usavršavajući stručni kadar. Ovo je deo našeg preduzeća u koji se u materijalnom smislu najviše ulaže. Nabavkom uređaja poslednje generacije kao što je uređaj za merenje emisije Protea, zasnovan na principu napredne FTIR tehnologije, u mogućnosti smo da vršimo kvalitativne i kvantitativne analize mnogobrojnih parametara u emiterima sa visokom pouzdanošću. Pored pomenutog instrumenta, posedujemo i uređaj koji nam omogućuje merenje ukupnog ugljenika, kao i instrument za izokinetičko uzorkovanje praškastih materija TecoraINSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573