Facebook page

Mobilna laboratorija za ispitivanje uslova radne okoline

Laboratorija je opremljena kompletnom mobilnom opremom za ispitivanje fizičkih i hemijskih štetnosti u radnoj okolini, a posebno treba istaći mobilni gasni hromatograf Voyager.

Jedinstvene tehnike i projektna rešenja koja su primenjena u konstrukciji Voygera čine ga najnaprednijim gasnim hromatografom na svetu. Voyager je moćan analitički uređaj za koji je razvijen sistem sa tri kolone i izotermalnom komorom za brzu gasno-hromatografsku analizu i do 40 programiranih zagađujućih organskih materija. Kada se na to doda sistem dualne detekcije, postaje potpuno jasno zašto je ovaj gasni hromatograf potpuno jedinstven.

Najznačajnija karakteristika koja Voyager izdvaja od ostalih gasnih hromatografa je ta što je projektovan kao sistem koji se može podjednako koristiti u laboratorijskim uslovima, ali i na terenu gde se može obaviti kompletno uzorkovanje, analiza i trenutnim dobijanje rezultata.

Vaoyager-ova usaglašenost sa zahtevima američke agencije za bezbednost i zdravlje na radu (OSHA) i američke agencije za zaštitu životne sredine EPA, kao i njegova fleksibilnost omogućavaju neverovatno široku primenu u kontrolisanju, merenju i ispitivanju:INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573