Facebook page

Mobilni FTIR analizator Protea 204M/C

Protea 204M/C je višekomponentni mobilni FTIR analizator visoke rezolucije, dizajniran za praćenje emisije zagađujućih materija u vazduh.

Izuzetna preciznost insrtumenta i niski pragovi detekcije omogućavaju njegovu primenu u praćenju kvaliteta ambijentalnog vazduha i u radnoj okolini. Kontrolu rada analizatora vrši integrisani softver koji omogućava kontinualno prikupljanje, označavanje i čuvanje podataka o koncentracijama zagađujućih materija dobijenih u toku merenja.

Instrument poseduje Sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima Britanske agencije za zaštitu životne sredine, odnosno čitavog niza evropskih normi (EN15267, EN12619 EN13284, EN 13284, EN13526, EN14181, EN15259...) Ovaj sistem se odlikuje veoma jednostavnom simultanom analizom velikog broja komponenti, a što je najvažnije i komponenti nepoznatog sastava i porekla.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573