Facebook page

Akreditovana tela

Akreditovana laboratorija

Laboratorija za ispitivanje elektro opreme i uređaja u "Ex" izvedbi – "Ex" laboratorija, sa sedištem u Novom Sadu (Akreditacioni br. 01-069)

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine, sa sedištem u Nišu (Akreditacioni br. 01-453)

Akreditovano sertifikaciono telo

Sertifikaciono telo Instituta za preventivu vrši ocenu usaglašenosti proizvoda sa referentnim propisima poštujući zahteve za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda odnosno SRPS ISO/IEC 17065, što je i potvrđeno Sertifikatom o akreditacji broj 04-010 Akreditacionog tela Srbije.

Akreditovano kontrolno telo

Poslovanje Kontrolnog tela sastoji se u pružanju usluga kontrolisanja usaglašenosti u oblasti zaštite od požara i eksplozije.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573