Facebook page


O NAMA

DOO Institut za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj – Novi Sad, ili kraće “Institut za preventivu” osnovan je 1990. godine, pod nazivom "Centar za preventivu", sa ciljem da kao ovlašćena organizacija, u skladu sa zakonskim propisima, standardima i konvencijama, pruži stručnu pomoć u oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije, zaštite životne sredine i drugim delatnostima privrede.

Institut za preventivu, danas predstavlja savremeno preduzeće, koje je tako organizovano i tehnički opremljeno da može odgovoriti na brojne zahteve potencijalnih korisnika usluga, što nas svrstava u vodeće institucije te vrste u zemlji.

Preko četrdeset visokoobrazovanih stručnjaka iz oblasti prirodnih, tehničkih, medicinskih i humanističkih nauka, sa višegodišnjim iskustvom, od kojih su dva doktora nauka i četiri magistra, predstavljaju svojevrsno bogatstvo našeg preduzeća.

U okviru našeg Instituta posluje ogranak “27 januar” Niš, lociran na Bulevaru 12. februara broj 81, koji je u potpunosti kadrovski i tehnički osposobljen za obavljanje delatnosti.

Pored ogranka u Nišu, Institut ima kancelarije u Beogradu, Subotici i Bačkoj Palanci.

Cilj Instituta je da kvalitetno, efikasno, uz strogo poštovanje ugovorenih rokova, konkurentnim cenama, izvršava sve obaveze koje preuzima. Za obavljanje delatnosti Institut poseduje odgovarajuće licence, akreditacije, ovlašćenja i rešenja, dobijena od resornih ministarstava i Akreditacionog tela Srbije.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573