Facebook pageIzrada projektno-tehničke dokumentacije

Institut vrši izradu projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i tehnologije, kao i tehničku kontrolu dokumentacije izrađene od strane drugih projektnih organizacija.

Na osnovu Rešenja MUP-a o ovlašćivanju za izradu glavnog projekta zaštite od požara i Rešenja za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara, Institut se bavi izradom projektne dokumentacije, i to:

  • Glavnog projekta zaštite od požara
  • Projekata stabilnih sistema za gašenje požara
  • Projekata stabilnih sistema za dojavu požara
  • Projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
  • Analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
  • Projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
  • Projekata sistema za odvođenje dima i toplote

Svi projektanti zaposleni u Institutu poseduju licencu za projektovanje, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije, a neki od njih i Licence MUP za izradu projekata u oblasti zaštite od požara. Posebno navodimo veliko iskustvo u projektovanju i izgradnji sistema katodne zaštite.

Izrada energetskih pasoša

Institut za preventivu - Novi Sad je od Ministarstva gređevine i urbanizma Republike Srbije ovlašćen za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata.

Prema zakonu Zakonu o planiranju i izgradnji i u Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, od oktobra 2012. godine, sve nove zgrade moraju imati energetski pasoš kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole.

Pravilnici o energetskoj efikasnosti predviđaju da i stari objekti moraju imati energetski pasoš ukoliko se prodaju, izdaju ili rekonstruišu.

Prema procenama, ušteda potrošnje energije u zgradama koje će imati bolje karakteristike energetske efikasnosti, iznosiće 20%. Planirano je da energetski pasoši, u prvoj fazi primene, prate samo potrošnju energije za grejanje objekta, a predviđeno je osam razreda od A+ do G, s tim što A+ predstavlja najveću energetsku efikasnost, odnosno najmanju potrošnja energije po kvadratnom metru.

U Evropskoj uniji je prosečna potrošnja energije između 50 i 60 kWh/m² godišnje, a u Srbiji u proseku od 150 do 200 kWh/m². Predviđeno je da za nove zgrade najniža kategorija može da bude C, odnosno 65 kWh/m² godišnje, dok će postojeće zgrade moći da troše 75 kWh/m² godišnje.

Za stare objekte je planirano da budu unapređeni najmanje za jedan energetski razred i to uvođenjem dodatne izolacije fasade, zamenom prozora i stolarije. Energetski pasoši neće biti potrebni za zgrade manje od 50 m², pomoćne zgrade, vikendice i proizvodne pogone u kojima je temperatura grejanja ispod 12ºC.

Energetska dokumentacija objekata će, pored podataka o energetskim svojstvima zgrade sadržati i preporuke za poboljšanje energetskih karakteristika zgrade.

Tehnički pregledi objekata i legalizacija

Institut za preventivu vrši poslove tehničkog pregleda objekata.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573