Facebook page

Zaštita od požara i eksplozije

Od samog osnivanja Institut se bavi poslovima iz oblasti zaštite od požara i eksplozije. Naročito smo ponosni na oblast protiveksplozivne zaštite, gde se smatramo liderima. Naš prvi direktor, pokojni Ištvan Karaba, shvatajući značaj ove oblasti, profilisao je delovanje Instituta u pravcu, koji je već krajem devedesetih godina rezultirao osnivanjem Akreditovane laboratorije za ispitivanje uređaja u "Ex" izvedbi. Razvijajući se i dalje, Institut je 2005. godine akreditovao Sertifikaciono telo za sertifikaciju prozvoda u "Ex" izvedbi.

Od 2016. godine Institut za preventivu je Imenovano telo a ocenu usaglašenosti proizvoda sa odgovarajućim zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Oblast zaštite od požara i eksplozije široko je zastupljena u okviru naše delatnosti. Na osnovu Rešenja MUP-a o ovlašćivanju za izradu glavnog projekta zaštite od požara i Rešenja za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara Institut se bavi izradom projektne dokumentacije, i to:

 • Glavnog projekta zaštite od požara
 • Projekata stabilnih sistema za gašenje požara
 • Projekata stabilnih sistema za dojavu požara
 • Projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
 • Analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
 • Projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
 • Projekata sistema za odvođenje dima i toplote
 • Planova zaštite od požara i drugih normativnih akata iz ove oblasti

Institut za preventivu vrši kontrolisanje:

 • Instalacija hidrantske mreže
 • Mobilnih uređaja za gašenje požara
 • Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje požara
 • Instalacija i uređaja za gašenje požara
 • Instalacija i uređaja za detekciju eksplozvnih i zapaljivih gasova
 • Instalacija za odvođenje dima i toplote
 • Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od ekplozije (Ex uređaja)

Kontrolno telo Instituta obavlja delatnost na osnovu Rešenja o akreditaciji broj 06-200, izdatog od strane Akreditacionog tela Srbije, na osnovu SRPS ISO/IEC 17020: 2012.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573