Facebook page

Dokumenti za download:
    Brošura
    ADR Informacija

1. AKTUELNOSTI


Serijal Webnara iz oblasti BZR

Posmatrajući ponude i sadržaje webinara koji se trenutno nude u Srbiji, shvatili smo da se teme uglavnom ponavljaju i da se baziraju na zakonima i propisima, pa smo želeli da ponudimo nešto novo, drugačije, nešto što je više vezano za praktične stvari u obavljanju poslova lica za bezbednost i organizovanju poslova bezbednosti zdravlja na radu u kompanijama. Namera nam je da organizujemo seriju webinara sa tematikom iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

  1. Prvi, uvodni webinar sa temom - ZAŠTO SE LJUDI POVREĐUJU, IAKO SMO PREDUZELI SVE MERE BZR? organizovan je u petak 16.10.2020. Uvodni webinar je bio besplatan. Ovde mozete skinuti Powerpoint prezentaciju i transkript uvodnog webinara

  2. Drugi uvodni Webinar koji organizujemo ima radni naslov – ISTRAŽIVANJE INCIDENATA. Glavni uzroci povreda na radu, šta je incident, šta je akcident, alati za istraživanje akcidenata… Termin održavanja Webinara – utorak 15.12.2020. sa početkom u 17 h. PRIJAVA NA WEBINAR: Nakon izvršenog prijavljivanja preko ovog formulara , dobićete link za Webinar neposredno pred početak webinara.

    KOTIZACIJA: Drugi uvodni Webinar je BESPLATAN.

PREDAVAČ: Zoran Božinović, menadžer bezbednosti i zdravlja na radu u kompaniji Wacker Neuson iz Kragujevca. Bezbednošću i zdravljem na radu se bavi skoro 20 godina i većinu vremena je proveo u proizvodnim kompanijama.

2. JAVNO PRIZNATI ORGANIZATOR AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH (JPOA)

Institut za preventivu Novi Sad je stekao status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) u oblasti primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad pri rukovanju specifičnom opremom za rad i oblasti izvođenja i održavanja opreme i instalacija u zonama potencijalno ugroženim od nastanka eksplozije.

3. IZDAVANJE ENERGETSKIH PASOŠA OBJEKATA

Institut za preventivu - Novi Sad je od Ministarstva gređevine i urbanizma Republike Srbije ovlašćen za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata.

Prema zakonu Zakonu o planiranju i izgradnji i u Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, od oktobra 2012. godine, sve nove zgrade moraju imati energetski pasoš kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole.

Pravilnici o energetskoj efikasnosti predviđaju da i stari objekti moraju imati energetski pasoš ukoliko se prodaju, izdaju ili rekonstruišu.

Prema procenama, ušteda potrošnje energije u zgradama koje će imati bolje karakteristike energetske efikasnosti, iznosiće 20ᇆ%. Planirano je da energetski pasoši, u prvoj fazi primene, prate samo potrošnju energije za grejanje objekta, a predviđeno je osam razreda od A+ do G, s tim što A+ predstavlja najveću energetsku efikasnost, odnosno najmanju potrošnja energije po kvadratnom metru.

U Evropskoj uniji je prosečna potrošnja energije između 50 i 60 kWh/m2 godišnje, a u Srbiji u proseku od 150 do 200 kWh/m2. Predviđeno je da za nove zgrade najniža kategorija može da bude C, odnosno 65 kWh/m2 godišnje, dok će postojeće zgrade moći da troše 75 kWh/m2 godišnje.

Za stare objekte je planirano da budu unapređeni najmanje za jedan energetski razred i to uvođenjem dodatne izolacije fasade, zamenom prozora i stolarije. Energetski pasoši neće biti potrebni za zgrade manje od 50 m2, pomoćne zgrade, vikendice i proizvodne pogone u kojima je temperatura grejanja ispod 12°C.

Energetska dokumentacija objekata će, pored podataka o energetskim svojstvima zgrade sadržati i preporuke za poboljšanje energetskih karakteristika zgrade.

4. ADR OBUKA

Prijava kandidata za ADR ispit

- ADR prijava

- Uputstvo za korišćenje

- Detaljnije informacije....INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573