Facebook page

PRIRUČNIK ZA PREVOZ I RUKOVANJE OPASNOM ROBOM (OPASNIM MATERIJAMA),
V IZDANJE

Priručnik je namenjen pre svega licima koja direktno rade na transportu i rukovanju sa opasnom robom (opasnim materijama). Svake neparne godine se objavljuju izmene i dopune ADR-a. Priručnik se redovno ažurira i dopunjuje novim podacima. Termini i definicije iz zadnjih izmena (januar 2015) su primenjeni u najnovijem izdanju priručnika.

Priručnik svojim obimom informacija koje sadrži sve više postaje referenca za sve učesnike u lancu transporta opasnog tereta, ne samo za vozače i rukovaoce kojima je u početku bio namenjen. Može biti koristan izvor informacija i odgovornim licima u preduzećima koja se bave kontrolom, skladištenjem i izdavanjem opasnih materija na upotrebu, kao i licima koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštitom od požara, protiveksplozivnom zaštitom i zaštitom životne sredine.

Priručnik za prevoz i manipulaciju opasnim materijama je uračunat u cenu obuke kandidata. Dobijaju ga svi polaznici obuke u organizaciji INSTITUTA ZA PREVENTIVU. Priručnik je do sada odštampan u 2500 primeraka.

Priručnik možete naručiti preko računovodstva INSTITUTA ZA PREVENTIVU, popunjavanjem narudžbenice koju možete preuzeti ovde . Sve informacije o priručniku i obuci možete dobiti na telefon 021-420-571. Kontakt: Jasmina Dragojević ili Laslo Poljak.


22.01.2018.

OBAVEŠTENJE
OBUKA ZA ADR VOZAČE U MARTU 2018, U ZRENJANINU

INSTITUT prima prijave za ADR/RID obuku za vozače i rukovaoce opasnim teretom koja će se održati:

 • U ZRENJANINU, 05, 06, 07 i 08. marta 2018. godine od 9 do 16.30 h, kompletna obuka, za kandidate koji prvi put pohađaju ADR obuku, takođe i za kandidate koji obnavljaju znanje
  Mesto: NIS SERVISNI CENTAR Zrenjanin, ulica Lazarevački put bb (pored autobuske stanice).
 • U ZRENJANINU, 12, 13 i 14. marta 2018. godine od 9 do 16.30 h, kandidati koji obnavljaju znanje
  Mesto: NIS SERVISNI CENTAR Zrenjanin, ulica Lazarevački put bb (pored autobuske stanice).

Kandidati koji žele pohađati obuku moraju poslati lične podatke sa prijavom najkasnije tri dana pre početka obuke, na sledeći e-mail: laslo.poljak@izp.rs, ili se javiti instruktoru mr Laslu Poljaku na telefone 021-420-571 ili 062-88-420-59 radnim danima od 07 do 15 h.
Ispit za vozače će biti održan u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe, Odseku za transport opasne robe u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1 (pored novog MERCATOR-a). O datumu polaganja ispita vozači će biti blagovremeno obavešteni. Termin je 19.03.2018. (ponedeljak) u 12 h za vozače, i 20.03.2018 god. (utorak) u 12 h za vozače cisterni. Ispit za rukovaoce se održava u Zrenjaninu nakon završetka obuke. Sertifikat za vozače izdaje navedeno Ministarstvo. Sertifikat za rukovaoce izdaje savetnik za transport opasne robe (mr Laslo Poljak).Napomene:

 • INSTITUT ZA PREVENTIVU mora Upravi za transport opasnog tereta poslati konačan spisak polaznika kursa najkasnije dva dana pre početka obuke.
 • Uprava za transport opasnog tereta ne dozvoljava izlazak na ispit kandidatima koji nisu pohađali pripremnu nastavu.
 • Kandidatima nije dozvoljeno parkiranje u dvorištu vatrogasnog doma. Kandidati se mole da svoja privatna vozila parkiraju na najbližim okolnim parkiralištima..

PRIJAVA VOZAČA ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA

Kandidati koji su zainteresovani za polaganje ADR-a za vozače moraju pohađati odgovarajuću obuku čije je trajanje:

 • Za vozače, osnovni kurs, 18 nastavnih časova;
 • Za vozače cisterni, osnovna obuka + dodatnih 12 nastavnih časova specijalističke obuke;
 • Za vozače koji prevoze eksplozive, osnovna obuka + dodatnih 8 časova specijalističke obuke;
 • Za vozače koji obnavljaju znanje skraćena obuka u trajanju od 12 (vozači ostalih vozila) do 18 nastavnih časova (vozači cisterne).

NAPOMENA: Vozačima kojima je istekao ADR certifikat Uprava za transport ne priznaje prethodnu obuku, moraju slušati pun fond nastavnih časova ako žele da produže važnost certifikata za narednih 5 godina.

U skladu sa instrukcijama koje smo dobili od Uprave za transport opasnog tereta, utvrđen je novi postupak za prijavljivanje kandidata za polaganje ADR ispita, koji se sastoji u sledećem:

1. Certifikat za vozače se izdaje u formi plastične kartice sličnog izgleda kao i izgleda lične karte, sa hologramom, zaštitnom štampom, slikom i skeniranim potpisom vozača. Primer izgleda certifikata za vozače je prikazan na slikama;

2. Kandidati koji se prijavljuju za obuku i polaganje ispita moraju:

 • Slikati se kod profesionalnog fotografa a sliku u elektronskoj formi, formata za pasoš, dostaviti pod nazivom PREZIME IME SLIKA.jpg
 • Skenirati svojeručni potpis takođe kod fotografa. Skenirani potpis u elektronskoj formi takođe dostaviti pod nazivom PREZIME IME POTPIS.jpg
 • Popuniti obrazac, koji mogu preuzeti ovde.
 • Preduzeća koja prijavljuju više kandidata za polaganje ispita pored pojedinačnih popunjavaju i zbirni obrazac prijave sa ličnim podacima za sve kandidate. Obrazac možete preuzeti ovde.

3. Skeniranu sliku, fotografiju u popunjeni obrazac pošaljite u elektronskoj formi na e-mail: laslo.poljak@izp.rs

INSTITUT ZA PREVENTIVU obaveštava Upravu o unapred zakazanim terminima za obuku i spisku kandidata koji je pohađaju.

NAPOMENA: Ispit mogu pohađati samo kandidati koji su prijavljeni Upravi za obuku i koji su odslušali sva predavanja.

ADR OBUKA ZA RUKOVAOCE

 • Kandidati koji su zainteresovani za polaganje ADR-a za rukovaoce moraju pohađati odgovarajuću obuku čije je trajanje 18 nastavnih časova;
 • Obuku i testiranje kandidata za rukovaoce vrši savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta;
 • Savetnik mora posedovati uverenje o stručnoj osposobljenosti izdato od strane Ministarstva zemlje potpisnice ADR-a. Izgled Uverenja je prikazan na slici.
 • Nakon obuke i polaganja testa, savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta izdaje kandidatu Potvrdu o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta;
 • Potvrda o stručnoj osposobljenosti važi dve godine od datuma izdavanja;
 • Primer izgleda Potvrde je prikazan na slici.

DOKUMENTI POTREBNI ZA POLAGANJE ISPITA

Kandidati na ispitu moraju imati sledeća dokumenta:

1. Prijavu za ispit sa slikom i potpisom;

2. Dokaz o uplati republičke administrativne takse koja glasi na ime kandidata, overena potpisom i pečatom preduzeća ili banke;

3. Fotokopija ADR certifikata, ako kandidat produžava njegovu važnost.

Republička administrativna taksa se uplaćuje u korist budžeta Republike Srbije.mr Laslo Poljak, dipl.inž.tehnol.
ADR instruktor

PRIMERI:


Sertifikat za vozače - 1

Sertifikat za vozače - 2

ADR/RID savetnik - uverenje

Uverenje za rukovaocaINSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573